Rugalmasan a munkahelyen

Érzékenyítő tréning a családbarát szféra kialakítására

Egy munkahely akkor lehet igazán rugalmas, ha a munkáltatók és a munkavállalók nyitottak és szolidárisak egymás iránt. Ha az egyén és az egyéni motivációs tényezők teret nyerhetnek és ha nem csak az számít, hogy a feladat készen van-e, hanem az is, hogy ki csinálta és milyen minőségben. Éppen ezért “Rugalmasan a munkahelyen” tréningünk is elsősorban az egyénre fókuszál: fontos, hogy a résztvevők felismerjék, hogy a rugalmas munkáltató szemlélet miért fontos és milyen formában tehető hétköznapi rutinná.

Elsősorban vezetők számára bír kiemelt jelentőséggel, de munkavállalóként is van számos olyan eleme, amely nagyon jól használható. A tréning végén kész cselekvési tervvel távozhatnak a résztvevők, amely hatáskörükhöz és a lehetőségükhöz mérten tartalmaz gyakorlati lépéseket a szemlélet bevezetésére. A tréning érinti a jogszabályi kereteket, de nem jogi oktatás, hiszen a trénerek nem rendelkeznek jogi végzettséggel.

A rugalmasan a munkahelyen tréning elemei:

Az alábbiakban bemutatott modulok tájékoztató jellegűek, igény szerint módosíthatók.

1. A magánéletbarát szervezeti működés és vezetői kommunikáció

A családbarát munkáltatói és vezetői működés és az ehhez kapcsolódó előnyök bemutatása. Ez a modul egy helyzetfeltárással indul, amelynek az a célja, hogy a résztvevő képet kapjon a jelenlegi helyzetről és lehetőségekről. Emellett szó esik a generációs problémákról és azok megoldási/feloldási lehetőségeiről.

2. Rugalmas munkahelyek vagy munkakörök jellemzői, megvalósításának eszközei

Az eszközök és keretek ismertetése mellett fontos, hogy körüljárjuk, hogy az egyénnek mire van hatása, mi az, amit saját hatáskörén belül a hétköznapokban is tud alkalmazni. Fókuszba kerülnek a motivációs lehetőségek és a motiváció kiemelt fontossága. Természetesen nem anyagi megközelítésből.

3. Atipikus foglalkoztatás

Az atipikus foglalkoztatás kereteit érintjük, beszélünk a fogalomról és az ahhoz kapcsolódó jogi keretekről. Sor kerül a tipikus és atipikus formák összehasonlítására, előnyeik feltérképezésére. Fontos kiemelni, hogy itt nem a jogi fogalmak és jogi keretek kerülnek előtérbe, hanem egy együttgondolkodás arról, hogy milyen lehetőségek léteznek az atipizálásra. A modul témája még az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok megismertetése az atipikus foglalkoztatás vonatkozásában.

4. Speciális munkavállalói csoportokra vonatkozó szabályozás

A résztvevő elméleti és gyakorlati ismereteket és eszközöket kap a speciális munkavállalói csoportokra vonatkozó normákról, foglalkoztatásuk sajátosságairól, hasznáról, előnyeiről. Kiemelten fókuszba kerülnek a nők, a kisgyermekes munkavállalók vagy a tartósan beteg hozzátartozót ápolók sajátos igényei, támogatási lehetőségeik.

5. Cselekvési terv a rugalmas, családbarát munkáltatói/vezetői működésért

A képzés végén cselekvési tervet kell készíteni, amely megalapozza a magánéletbarát működést. A cselekvési terv a tréningen hallottak alapján áll össze, határidőkkel és esetleges felelősök megjelölésével. A tervben a résztvevő a vállalatban betöltött szerepéből kiindulva. A terv összegzi a fő munkáltatói kihívásokat, javaslatokat fogalmaz meg, hogy a képzésen elhangzott előnyök, ötletek és szemlélet élő gyakorlattá válhassanak.

A képzés részleteiről bővebb információ a kepzes@mertekadocsak.hu e-mail címen kérhető.