Munkahelyi hatékonyságnövelő tréning

Tréning típusa: „D” típusú felnőttképzés
Helyszín: mÉrtékadó Család és KarrierPONT vagy a munkáltató által meghatározott helyszínen
Időtartam: 20 óra (két teljes nap vagy 3 különálló délelőtt/délután – igény szerint)
Trénerek: TIT Komárom-Esztergom megyei szervezetének trénerei
Részvétel követésének módja: jelenléti ív (megengedett hiányzás max. 4 óra)
Létszám: 15 fő

A képzés tananyagát az igényekhez rugalmasan tudjuk alakítani. A modulok közül van, amelyik erősíthető, kihagyható attól függően, hogy a munkáltató mit tart előnyösnek vagy éppen fontosnak a célcsoport ismeretében.

A tréningeken való részvétel ingyenes!

Tréning célja:

A munkahelyi kihívásoknak megfelelni akaró személyek fejlődjenek együttműködő és önérvényesítő kommunikációjukban. Tudjanak csapatban dolgozni és alkalmazkodni, képessé váljanak nehéz helyzetekben a változásokat megérteni és követni, konfliktusokat kezelni.

Célcsoport:

Minden olyan személy, aki fejleszteni szeretné munkahelyi hatékonyságát. 

Tananyagegységek

  1. Együttműködő és asszertív kommunikáció

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők beazonosítsák az alapvető kommunikációs stílusokat, elsajátítsák az asszertív kommunikáció lépéseit. A résztvevők kipróbálják és alkalmazzák a megfigyelés, az érzés, a szükséglet és a kérés szintjeit.

  1. Csapatmunka – Együttműködés csapatban

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők felismerjék egyéni szerepük fontosságát a csoportban. További cél a csapatmunka alapjainak, előnyeinek, alapvető működési szabályainak és koordinálásának megismertetése a résztvevőkkel a hatékony munkavégzés elősegítése érdekében.

  1. Változáskezelés

A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megértsék és felismerjék a változások szükségességét, illetve olyan eszközöket ismerjenek meg, melyek alkalmazásával az ellenállást kezelni tudják. További cél az egyének változáskezelési képességének fejlesztése konkrét gyakorlatokon keresztül.

  1. Konfliktuskezelés

Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek időben felismerni a környezetükben kialakuló személyes és szervezeti konfliktushelyzeteket. Legyenek képesek azok esetleges megelőzésére, illetve a konfliktusok tudatos kezelésére és pozitív, tartós megoldások kidolgozására. Ezek eredményeként mind saját, mind környezetük együttműködési készsége javul, munkavégzésük hatékonyabbá válik.

 

A képzésben résztvevők tanúsítványt kapnak.